Om oss

VAD GÖR VI?

Vår verksamhet omfattar huvudsaklingen:

– renoveringar, om- och tillbyggnader av privata villor i Stockholm
– konvertering av råvindar
– hyresgästanpassningar samt renovering och ombyggnad av kommersiella projekt såsom kontor, hotell och flerbostadshus
– renovering och ombyggnad av (större) lägenheter innanför tullarna

BAKGRUND OCH METOD

Vår kunskapsbas sträcker sig från att analysera marknader, köpa, förädla

Hunting for a project producing support who usually provides punctually? We provide top-notch high quality underneath formidable ensures custom writing.

och sälja till att uteslutande arbeta på entreprenad. Mot denna bakgrund ställer vi höga krav på resultat och har under en längre tid kommit att jobba mot en målgrupp som delar våra värderingar. Vi är duktiga på att allokera resurser, har ett sinne för detaljer samt ett genomgående affärsmässigt tänkande.

ORGANISATION

Normal omsättning i våra projekt brukar vara upp till cirka

Any tutorial creating difficulties is going to be

Aquiring a training programmes composing company that basically is aware of the topic is excellent. Most of us research the curriculum and directions intimately along with formulate by far the most proper custom writing.

fixed in an important simply click. Your personalized composing assistance lets you satisfy your current essay or dissertation application on-time write my paper.

30 pers.

ÄGARE

Delägarna i CREDAB har en gedigen erfarenhet inom byggprojektledning och VVS-projektering samt buy research paper innehar BAS P / BAS U.

FÖRSÄKRING

Företaget innehar Kombinerade Företagsförsäkring, Egendomsskydd, Avbrott- och Ansvarsförsäkring. Högsta ersättning är 10.000.000 kr. Försäkringsbolag: IF.