Renovering/Ombyggnad arkitektkontor Semrén+Månsson 400 m2 (Sthlm). Klar Q3 -15